Landschapsarchitectuur

Groen

Naar een natuurinclusieve maatschappij

De publicatie ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’ verzamelt onderzoeksprojecten waarmee WUR reflecteert en reageert op de belangrijkste problemen en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit. Het verlies van biodiversiteit is een

Lees meer »
Landschapsarchitectuur

Natuurgebiedjes langs snelwegen: wat en waarom?

Er zijn in Nederland honderden natuurgebiedjes in brede bermen, aansluitingen en knooppunten. Voorbeelden hiervan zijn de kwadranten in het verkeersknooppunt Beekbergen (snelwegen A1-A50) en de brede middenberm bij Stroe (snelweg

Lees meer »
Groen

PFOS-metingen VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij meet PFOS in oppervlaktewater, biota en waterbodem. Deze meetresultaten zijn publiek beschikbaar op de website van de VMM. De concentraties geven een beeld over de aanwezigheid van

Lees meer »
Groen

Een nieuw ‘Waterwoud’ voor Brabant

Winnend ontwerp voor nat bos, uniek in Nederland Landbouwgrond die gaat veranderen in een ecologische waardevol ‘Waterwoud’. Een uniek, nieuw nat bos voor Nederland. Dit is het idee waarmee ingenieursbureau

Lees meer »
Bomen

Groen erfgoed in Overijssel

Bij Groen erfgoed gaat om oude bomen en struiken. Het belangrijkste leefgebied voor groen erfgoed zijn houtwallen, houtkanten en oude bossen, maar het kan ook verspreid in het landschap voorkomen.

Lees meer »