Onderzoek

Onderzoek

Nieuw onderzoek naar spoelen vloeren met water

Hoe kan op een eenvoudige, praktische en erkende manier de ammoniakemissie verder gereduceerd worden in bestaande melkveestallen? In het tweejarig project “Spoelen van water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen:

Lees meer »
Onderzoek

Efficiënter boeren met precisielandbouw

Precisielandbouw helpt boeren bij het maken van nauwkeurigere beslissingen. Dit kan van grote waarde zijn bij het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, en water voor irrigatie. Onderzoekers van

Lees meer »