Rundvee

Rundvee

Waar moet de mest naar toe!!

Een veel gehoorde kreet de laatste tijd. Door een kort voorjaar, goedkopere kunstmest en extra aanbod van dierlijke mest door het wegvallen van de derogatie is de plaatsingsruimte beperkt en

Lees meer »
Rundvee

Aanpassingen in het GLB op een rij

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. RVO zet

Lees meer »