Nieuwe subsidieregelingen voor streekeigen landschap vastgesteld

Provincie Overijssel biedt vanuit het project Streekeigen landschapsbeheer subsidie voor het beheer van landschap in de eigen omgeving. Groepen inwoners en ondernemers kunnen nu op basis van een beheerplan subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen ze ook subsidie krijgen voor de proceskosten die landschapsbeheer met zich meebrengt, zoals administratie en communicatie.

Het was al mogelijk om bij provincie Overijssel subsidie aan te vragen voor het opstellen van een bidbook: een plan om de kenmerkende landschapselementen in eigen omgeving te onderhouden. In aanvulling daarop zijn er nu twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gesteld voor de uitvoer van de bidbooks en de proceskosten die hierbij komen kijken. Voor de uitvoeringskosten levert de provincie een bijdrage van 25% van de kosten, met een maximum van 250.000 euro. Voor de proceskosten levert de provincie een bijdrage van 15%, met een maximum van 150.000 euro.

Landschap verbindt
Gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher (Landbouw en Natuur): “We kennen een rijkdom en verscheidenheid aan landschappen. Het zou mooi zijn als er overal in Overijssel initiatieven ontstaan in landschapsbeheer. Landschap verbindt. Natuurlijk landschap biedt ontspanning, vertelt iets over de cultuurhistorie en is goed voor de biodiversiteit. Het landschap is de spiegel van de mensen die er wonen. Samen zorgen voor streekeigen landschap is in zekere zin noaber-landschap.”

Natuur voor Elkaar
In Overijssel zijn inmiddels verschillende groepen inwoners actief bezig met streekeigen landschapsbeheer, met ondersteuning van Landschap Overijssel en provincie Overijssel. Dit project maakt onderdeel uit van Natuur voor Elkaar, de beweging van provincie Overijssel en vele partners die mens en natuur verbindt. Doelstelling is dat mensen de verbinding voelen met het landschap om hen heen, en dat landschap ook versterken. Zo zijn we samen verantwoordelijk en vergroten we de betrokkenheid. Kijk voor de subsidieregelingen Streekeigen landschapsbeheer op de pagina’s Subsidie Procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer en Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer.