Waar moet de mest naar toe!!

Een veel gehoorde kreet de laatste tijd. Door een kort voorjaar, goedkopere kunstmest en extra aanbod van dierlijke mest door het wegvallen van de derogatie is de plaatsingsruimte beperkt en zitten de voorraden al vol.

Dit is een groot probleem voor de veehouders die nog mest moeten afvoeren. Op diverse bedrijven wordt de mest niet eens meer opgehaald, ongeacht het tarief.

En dat zal helaas de komende jaren niet veel beter worden doordat de hoeveelheid mest sterk gaat toenemen door de afbouw van de derogatie richting 2026.

Door onder andere bovenstaande problematiek wordt het verwerken van mest op het eigen bedrijf steeds populairder en sneller rendabel. Doordat derogatie enkel betrekking heeft op stikstof is stikstofstrippen een geschikte oplossing. De stikstof uit de dierlijke mest wordt hierdoor omgezet naar een kunstmestvervanger in de vorm van ammoniumsulfaat. Hierdoor hoeft de veehouder geen extra mest af te zetten en kan de kunstmest aankoop omlaag, wat kosten bespaart. Farmcubes levert dergelijke installaties met haar Quadro stikstofstrippers. Veelal rendabel voor bedrijven met 120 melkkoeien en meer. Zeker met de huidige mestprijzen!

Maar niet voor iedere veehouder is een stikstofstripper rendabel of geschikt. Hiervoor zijn ook andere oplossingen. Eén daarvan is het mobiel strippen van stikstof. Deze installatie kan door een loonwerker of een collectief van een aantal veehouders worden aangeschaft en beheerd. De investering per bedrijf wordt lager en daarmee ook het risico.

Uiteraard zijn goede onderlinge afspraken belangrijk om het tot een succes te maken.

Farmcubes en Circular Values Industries bieden deze oplossing voor de agrarische sector.

De mobiele stripper kan de mest van zo’n tien melkveebedrijven bewerken van gemiddelde omvang van 100 melkkoeien per bedrijf. Er zijn in Nederland reeds een aantal mobiele strippers gerealiseerd en interesse hierin neemt de laatste tijd toe.

Van besparing naar een verdienmodel

Met een sector in beweging, techniek die continu doorontwikkelt en een overheid die blijft verrassen, is stilstaan op dit gebied voor veel veehouders geen optie. Ze blijven onverstoord het pad vervolgen en leggen waar nodig een nieuwe weg aan. Veehouder Groot Roessink uit Baak; “Met de Quadro 1 van Farmcubes staat er een perfecte stripper, maar we gaan verder. Zo onderzoeken we samen met een samenwerkingspartner welke grondstoffen vervangen kunnen worden. Kunnen we bijvoorbeeld ook mest verwaarden zonder toevoeging van zwavelzuur en salpeterzuur?”

De inzet van een stikstofstripper zorgt voor meer balans in de plaatsruimte. Door mest bedrijfsspecifiek uit elkaar te trekken, kan de fosfaat namelijk behouden worden op het bedrijf. De stikstof wordt na het strippen omgezet tot kunstmestvervangers. Een toekenning binnen Europa voor het toepassen als kunstmestvervanger zal zorgen voor evenwichtsbemesting i.c.m. forse reductie van mesttransporten en milieubelasting.

De volgende stap is om van deze besparing naar een verdienmodel gaan. In hoeverre dit lukt is afhankelijk van de overheid en hoe zij het ontleden van mest gaan waarderen. Voor veel veehouders is dit een stip aan de horizon: dat door meststrippen een optimale bemesting gerealiseerd wordt, de stikstofuitstoot geminimaliseerd wordt en dat het een verdienmodel wordt voor melkveehouders.

Voordelen van de Quadro Stikstofstripper

  • Besparing afzet kosten
  • Onafhankelijkheid van de grillen van de mestmarkt
  • Behoud van organische stof en nutriënten op eigen bodem
  • Besparing kunstmestaankoop
  • Lagere CO2 uitstoot door duurzame kunstmestproductie en reductie van transportkilometers
  • Lagere ammoniak uitstoot door het stabiliseren van stikstof in kunstmestvervangers
  • Bijdrage aan circulaire landbouw
  • Bedrijfszeker door de ervaring van Farmcubes op het gebied van stikstofstrippen op de boerderij
  • Gegarandeerde afzet van de kunstmestvervangers

Kortom: Laat de mest maar komen, maar laat het niet gaan!

Klik hier voor de website.