aanpak

Agrarisch

Een integrale gebiedsgerichte aanpak van stikstof

Nederland moet forse stappen zetten om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuurkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd liggen er uitdagingen om de waterkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te

Lees meer »