Lectoraat Eiwittransitie ontvangt projectsubsidie voor onderzoek microbiota in de bodem

Vanaf 2023 is Martina Sura (Ph.D.) bij Hogeschool Van Hall Larenstein gestart als lector Eiwittransitie. Vanuit dit lectoraat is een onderzoeksvoorstel ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) naar de invloed van bodemkwaliteit op microbiota in de bodem, gewassen en het menselijk darmstelsel. Dit onderzoek kan vanaf juni 2023 starten met een toegekende subsidie van 1,8 miljoen euro. Een deel van dit onderzoek zal plaatsvinden op het Biosintrum in Oosterwolde, in samenwerking met het Kenniscentrum Bodem. Naast Hogeschool Van Hall Larenstein zitten o.a. Universiteit Leiden (als hoofdaanvrager) en Leids Universitair Medisch Centrum in het projectconsortium samen met dertien andere partners.

Het project wil aantonen dat de intensiteit van landgebruik de microbiota van de bodem beïnvloedt en dus de kwaliteit van gewassen. Het heeft tot doel het effect van microbiota op de menselijke darmen en gezondheid aan te tonen. Een gezonde darmflora is van levensbelang voor een goede gezondheid en een gezonde bodem kan hier een grote bijdrage aan leveren. Mede daarom erkent de NWO het belang van dit onderzoek: “Het consortium wil de landbouw valideren als gezondheidsinstrument. Dit concept wordt vooral gewaardeerd door de beoordelingscommissie. Daarnaast zullen de aanvragers kijken hoe bestuursregelingen en het gedrag van belanghebbenden innovatie in microbiële functionaliteiten in voedsel kunnen beperken.”

Lectoraat Eiwittransitie

Het nieuwe lectoraat heeft als doel om via het toepassen van nieuwe inzichten en technieken de eiwittransitie te versnellen. Hierbij zal een accent worden gelegd op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Lector Martina Sura gaat hier voor de komende vier jaar verschillende onderzoeken in opzetten.

 

Consortiumpartners

Binnen het kennisconsortium van dit onderzoek naar microbiota in de bodem werkt Hogeschool Van Hall Larenstein samen met de Universiteit Leiden (hoofdaanvrager), Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands Instituut voor Ecologie en NUTRIM Maastricht University. Co-financiers zijn Normec Groen Agro Control, ECOstyle BV, Biosintrum, Koppert Cress, Van Der Knaap, Soil Health BV en Groentekwekerij De Nieuwe Ronde. Daarnaast zijn Bac2nature foundation, Delphy, Maag Lever Darm Stichting en Plant Health Cure betrokken als samenwerkingspartners.