aanbesteden

Algemeen

Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden

​Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bezig met verschillende maatregelen om voor ondernemers de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Met de gepubliceerde ‘Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ worden

Lees meer »