Zet ecologische kansen voor groene snippers om in daden

Natuur en onderhoud van (vaar-)wegen, bruggen, sluizen en andere publieke voorzieningen gaan goed samen. Hier tijdig over nadenken biedt kansen voor het verhogen van de biodiversiteit.

Kansen
Het rapport Natuurbouwstenen(verwijst naar een andere website) geeft een compact beeld hoe natuurlijk groen in planvorming en ontwerp kan worden toegepast. Dat kan ontwerpers en projectleiders inspireren om ecologische kansen om te zetten in daden.

Verbinding
Het zijn vaak de kleine versnipperde stukjes die over het hoofd worden gezien. Terwijl die restsnippers groen, met de juiste inrichting, een belangrijke verbindende schakel kunnen zijn tussen bestaande natuurgebieden.

Icoonsoorten
Het rapport biedt 38 uitgewerkte natuurbouwstenen met voorbeelden en profielen en geeft suggesties voor beheer.

Het geeft een beeld van de toepassing van natuurbouwstenen in het leefgebied van de 40 icoonsoorten(verwijst naar een andere website) die Zuid-Holland rijk is.

Samenwerken
Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Ook de biodiversiteit in de provincie Zuid-Holland is kwetsbaar. De noodzaak om samen te werken en meekoppelkansen te benutten is groter dan ooit.

Doe je mee?
Laat je inspireren door het rapport Natuurbouwstenen, zoek je collega en draag je (bouw)steentje bij. Als we veel meer kleine stukjes versnipperd groen inzetten als groen aanknopingspunt, dan maken we de natuur rijker, robuuster en gezonder.