Zesde besluit onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Als gevolg van de neerslag en minder verdamping in de afgelopen weken zijn de afvoeren voor de deelstroomgebieden weer hersteld. Voor de komende periode wordt licht wisselvallig weer verwacht. Er wordt komende periode weinig watervraag verwacht. Er is besloten de onttrekkingsverboden in alle deelstroomgebieden in te trekken. (figuur boven aan de pagina)

In onderstaande deelstroomgebieden wordt het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingetrokken (zie figuur 1)

 

 • Nummer 2 – Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal
 • Nummer 3 – Dongevallei
 • Nummer 4 – Stroomgebied van de Oude Leij
 • Nummer 5 – Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij
 • Nummer 6 – Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek
 • Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)
 • Nummer 8 – Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)
 • Nummer 8w – Aa of Weerijs (waterloop zelf)
 • Nummer 9 – Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda
 • Nummer 10 – Brandse vaart en zijbeken
 • Nummer 11 – Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop
 • Nummer 12 – Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)
 • Nummer 12w – Molenbeek (waterloop zelf)
 • Nummer 13 – De Wouwse gronden Oost
 • Nummer 15 – Bleekloop en Zoom

Het verbod zal vrijdag 11 augustus 2023 worden ingetrokken  en op die dag zal het bekend gemaakt worden via onze website en overheid.nl

Figuur bovenaan: alle  ingestelde onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater met het ingaan van dit besluit