LTO: Europees Parlement wil minder bescherming van wolf

Het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie aangenomen over het aanpassen van de beschermingsstatus van de wolf. Wanneer blijkt dat de gewenste wolvenpopulatie is bereikt, is de weg vrij om de status van de wolf in de Habitatrichtlijn te verlagen van ‘zeer beschermd’ naar ‘beschermd’. De resolutie komt voort uit de zorgen die bestaan over de toenemende aanvallen van wolven op vee. 

 “Wij geven om de veiligheid van onze dieren. En zijn nu ook al lang bezig om hier aandacht voor te vragen. Het is fijn dat er nu ook politiek wat mee gebeurt. Dit is een eerste stap in Europa. We roepen de Nederlandse regering op om zich hier in Europees verband voor in te zetten”, aldus LTO-bestuurder Dirk Bruins.

Verder worden met de aangenomen resolutie de Europese Commissie en lidstaten opgeroepen om in kaart te brengen wat de impact van de wolf is op de veehouderij, biodiversiteit en het plattelandsleven -en toerisme. Ook moet worden gekeken naar de financieringsmogelijkheden voor de lange termijn, om boeren te compenseren voor onkosten als gevolg van een aanval of het nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast wordt een bewustwordingscampagne genoemd, en het verstrekken van meer informatie over praktische oplossingen en financiële mogelijkheden om preventieve maatregelen tegen aanvallen op landbouwhuisdieren te nemen.

LTO verwacht na het aannemen van deze resolutie ook daadwerkelijk meer actie van de Europese Commissie. Zij zijn nu aan zet om gehoor te geven aan de oproep vanuit het Europees Parlement en met wijzigingsvoorstellen te komen van de Habitatrichtlijn.