Werkzaamheden piekberging Haarlemmermeer afgerond

Op woensdag 20 september werd in Haarlemmermeer stilgestaan bij de realisatie van de tweede piekberging in het gebied van Rijnland. Een dijk van 3,5 kilometer lang waarin, als er in korte tijd heel veel regen valt, tijdelijk 1 miljoen kubieke meter water kan worden opgevangen. Net zoveel water als in 400 olympische zwembaden!

Om de weersextremen het hoofd te blijven bieden, is goed waterbeheer steeds belangrijker. De komende jaren komen er verschillende uitdagingen op ons af. De zeespiegelstijging, piekbuien en droogte, het lijken problemen voor later, maar dat zijn ze niet. Hoogheemraad Aad Straathof: “Rijnland richt gebieden in om bij extreme neerslag tijdelijk water op te kunnen slaan. Daarmee wapenen we ons tegen wateroverlast.”

Grote badkuip

Een piekberging is een omdijkt stuk polder, een soort grote badkuip. Bij extreme hoeveelheden regen wordt water vanuit de Kagerplassen en de Ringvaart de piekberging ingelaten. Als de waterstand na enkele dagen is gedaald, kan de piekberging weer leeglopen via de Hoofdvaart. “Hoewel deze piekberging in de gemeente  Haarlemmermeer ligt en er ook zijn naam aan dankt, is deze niet speciaal voor de Haarlemmermeerpolder aangelegd”, aldus Straathof. “Het gebied waar deze voor dient is veel groter. Denk daarbij aan de hele Bollenstreek en bijvoorbeeld een stad als Haarlem.”

Samenwerking voor een goed eindresultaat

De aanleg van de piekberging was een voorbeeld van goede samenwerking. Dit kwam ook naar voren tijdens een gesprek tussen wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer, directeur Sander Lodder van aannemerscombinatie Leeghwater, Ingrid de Vries namens de klankbordgroep omwonenden en ondernemers en Simone Boogaard, directeur Water bij Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij blikten samen terug op de totstandkoming van het project tijdens een feestelijk moment bij de Olmenhorst in Lisserbroek en kwamen tot de conclusie dat er nu een piekberging ligt die niet alleen voldoet aan alle technische eisen, maar waar ook alle betrokken partijen trots op zijn.

Testen van de piekberging

Het werk voor de aannemer is nog niet helemaal klaar. Dat is pas het geval als wordt aangetoond dat de piekberging doet wat het moet doen. Dat gaat blijken als in het najaar van 2024, als de grasmat voldoende sterk is, de piekberging helemaal gevuld en weer geleegd wordt. Straathof: “Voor Rijnland een mooie kans om het draaiboek bij calamiteiten in de praktijk te testen. Een spannend moment om naar uit te kijken.”

Ruimte voor de waterwolf

Straathof stond tijdens de bijeenkomst ook stil bij de ‘waterwolf’ die in het verleden symbool stond voor het watergeweld dat in 1591 en 1611 de dorpen Vijfhuizen, Nieuwerkerk en Rietwijk liet verdwijnen. Met de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 werd de ‘waterwolf’ getemd. “Met het aanleggen van deze piekberging, geven we de ‘waterwolf’ weer wat extra leefgebied. En het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst meer land prijs moeten geven om de ‘waterwolf’ onder controle te houden.”