Werkbezoek adviescommissie POP3 langs inspirerende landbouw subsidieprojecten!

Op maandag 12 juni gingen de leden van de adviescommissie Innovatie, Advies en Kennisdeling van POP3 op bezoek bij Energy Egg Farm en Acacia Water B.V. in Fryslân: twee vernieuwende en inspirerende landbouw subsidieprojecten. Beide projecten ontvingen subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. 

Energy Egg Farm werkt aan het KipSelectieNest (KSN), een selectiesysteem om leggende en niet-leggende hennen te kunnen scheiden. Hierdoor kunnen legkippen meer eieren leggen en worden ze ouder. Voor het ontwikkelen van deze innovatie ging Energy Egg Farm de samenwerking aan om zo het systeem te testen en verder te ontwikkelen. Voor deze innovatieve samenwerking ontving het bedrijf subsidie uit het POP3.

Acacia Water B.V. ging ook een innovatieve samenwerking aan. Zij ontwikkelden het project ‘Boeren Meten Water’. Een project wat zich richt op de verbetering van de meetgegevens over het water en de grond. Door betrouwbaardere en een uitgebreidere set gegevens krijgt de boer meer inzicht in het water- en bodemsysteem op het land.

Klaas Fokkinga, gedeputeerde landbouw van provincie Fryslân, bedankte de adviescommissie – namens de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen – voor hun kundige en onafhankelijke advies binnen POP3. En daarmee voor hun (indirecte) bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een duurzame agrarische sector en een leefbaar platteland.

GLB-NSP

Na de zomer (2023) start de opvolger van het POP3 subsidieprogramma, het GLB-NSP: het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. In dit subsidieprogramma ligt de focus op klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (waaronder stikstof). Daarnaast is een groot deel van het programma ingericht op het verbeteren en herstellen van natuur- en waterkwaliteit.