Nepluvi-voorzitter pleit voor wereldwijd geaccepteerd vogelgriepvaccin

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, roept op tot wereldwijde acceptatie van een vogelgriepvaccin. De voortdurende uitbraken van vogelgriep vormen een grote bedreiging voor de pluimveesector. Het huidige beleid van ruimen is volgens Oplaat niet duurzaam maar vooral kostbaar, en daarom pleit hij voor een effectieve oplossing in de vorm van een vaccin.

Het vogelgriepvirus, dat bijna endemisch is geworden, vereist een nieuwe aanpak. De huidige methode van ruimen, waarbij gezonde dieren worden vernietigd, is niet alleen schadelijk voor de sector, maar ook ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar. Oplaat stelt dat vaccinatie een effectieve methode is om deze ziekte te bestrijden, net zoals bij mensen en andere dieren.

Bedreiging
“Een groot obstakel voor het gebruik van een vogelgriepvaccin is de acceptatie ervan door verschillende landen”, legt Oplaat uit. “Veel landen, met name Aziatische, accepteren geen geïmporteerde pluimveeproducten uit landen waar gevaccineerd wordt tegen vogelgriep. Dit vormt een bedreiging voor de Nederlandse export van pluimveeproducten als kippenpoten, die voornamelijk naar Azië geëxporteerd worden.”

Veelbelovende ontwikkelingen
Nepluvi werkt actief mee aan onderzoeken, pilots en veldproeven om het vaccineren tegen vogelgriep mogelijk te maken. Oplaat benadrukt dat de ontwikkelingen rondom het vogelgriepvaccin veelbelovend zijn. Hij gelooft dat een wereldwijd geaccepteerd vaccin niet alleen de Nederlandse pluimveesector zal beschermen, maar ook zal bijdragen aan de wereldwijde pluimvee-industrie. Oplaat dringt aan op een snelle actie om wetgeving en regelgeving aan te passen. Dit zou een doorbraak betekenen in de strijd tegen de vogelgriep en een stap voorwaarts zijn in de bescherming van de pluimveesector wereldwijd.

Wereldwijde voedselvoorziening
Oplaat: “De pluimveesector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en speelt een cruciale rol in de wereldwijde voedselvoorziening. Het aanpakken van de vogelgriep door middel van een effectief en wereldwijd geaccepteerd vaccin zal niet alleen de sector ten goede komen, maar ook bijdragen aan een duurzamere en ethisch verantwoorde vleesproductie.”