Welzijnsvriendelijke geitenstal met weinig emissies

In Laren (Gld) heeft Maatschap Groot-Roesink een innovatieve geitenstal gebouwd die stalemissies fors reduceert. Geiten hebben een houten loopvloer tot hun beschikking en mest en urine verlaten gescheiden de stal. Een klimmogelijkheid voor de geiten is in de maak.

Doel van de familie Groot-Roesink is om het dierenwelzijn van hun melkgeiten verder te verbeteren en de stalemissies (ammoniak, methaan, geur en fijnstof) integraal fors te verlagen. Dat de geitenhouders gekozen hebben voor een houten loopvloer in plaats van een potstal met stro heeft meerdere redenen. De eerste is dierenwelzijn. De kerntemperatuur van een stropot is namelijk 30 tot 35 graden Celsius; te warm voor geiten die een comfortzone hebben van 10 tot 20 graden. Uit onderzoek blijkt dat geiten liever op hout, beton of rubber liggen dan op een met stro ingestrooide pot.

Houten loopvloer voor meer dierenwelzijn

De tweede reden van de keuze voor een houten loopvloer met daaronder een mestkelder is milieutechnisch van aard. In een stropot ontstaat relatief veel ammoniak en methaan. Door gebruik te maken van een houten loopvloer met mestspleten, met daaronder een betonnen, gecoate mestkelder met mestschuif, worden mest en urine gescheiden uit de stal verwijderd. De urine komt in een afgesloten opvang zodat de emissie van ammoniak stopt. De vaste mest belandt in een dichte container en wordt zo snel als mogelijk afgevoerd naar een vergister. Methaan krijgt zo niet de kans zich te vormen.

Keldervoer in het werk gestort

Om de emissie van ammoniak fors te reduceren is het bij de bron scheiden van vaste mest en urine essentieel. Dit gebeurt in zes naast elkaar gelegen mestkelders van 62 cm diep en gemiddeld 3 m breed, die over de volledige lengte van de stal liggen. De keldervloer is gemaakt van in het werk gestort beton met een hellingshoek van 5 procent naar het midden van de kelder. Het diepste punt van de kelder bevat een afvoergoot die tevens dienst doet als kettingsleuf en schuifgeleider waarmee de urine snel en zo volledig mogelijk wordt afgevoerd naar de buiten de stal gelegen afgesloten mestopslag.

Keldervloer heeft een gladde coating

Mestschuiven, die met een kettingaandrijving over de keldervloer worden getrokken, verwijderen meermaals daags de vaste mest uit de kelder. De vaste mest gaat naar de afgesloten container en wordt regelmatig afgevoerd naar een vergister. Door snelle afvoer van vaste mest is er geen afbraak van organische stof in de vaste mest en treedt er nagenoeg geen methaanemissie op. De keldervloer wordt voorzien van een gladde coating waardoor de urine altijd goed wegloopt en kleine delen van de vaste mest makkelijk weg te spoelen zijn.

Kunststof plateaus en hangende ballen

De stal wordt in de toekomst nog voorzien van kunststof plateaus waar de geiten naar toe kunnen klimmen en waarop ze kunnen rusten. Ook wordt de stal voorzien van speelmateriaal zoals hangende ballen. Deze maatregelen zijn er voor bedoeld om geiten zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag te laten vertonen waardoor de geitenstal meer dierenwelzijn biedt aan de geiten dan een traditionele stal.