Rijnland activeert calamiteitenbestrijdingsplan ‘Droogte’

Rijnland is sinds 11 juli opgeschaald naar Fase 2. Het calamiteitenbestrijdingsplan ‘Droogte’ is in werking gezet. Hier lees je welke maatregelen Rijnland treft om er voor te zorgen dat er voldoende zoetwater voor Rijnland beschikbaar blijft.
Rijnland is sinds maandagmiddag, 11 juli, opgeschaald naar Fase 2. Dit is gebeurd omdat de Rijnafvoer bij Lobith is gedaald tot 1.200 m3/s en de komende 14 dagen verder sterk afneemt. Hierdoor dreigt het chloridegehalte op de Hollandse IJssel bij de inlaat Gouda hoger te worden dan 250 mg/l. Dit in combinatie met het aanhoudende droge weer en een oplopende watervraag heeft er toe geleid dat het calamiteitenbestrijdingsplan ‘Droogte’ in werking is gezet.

Rijnland is in samenwerking met de partners een mogelijke inzet van alternatieve aanvoerroutes aan het voorbereiden. Dit zijn de routes via het Amsterdam Rijnkanaal en uit de Lek.
Via Bodegraven en de zoetwaterbuffer op de Hollandse IJssel kan de aanvoer van zoet water voor Rijnland worden geborgd en kan verzilting van het inlaatwater worden voorkomen. De komende dagen vinden bestuurlijke overleggen plaats, waarin de mogelijke besluiten worden genomen om de alternatieve routes operationeel te maken.

Deze voorbereidende maatregelen moeten er voor zorgen dat er voldoende zoetwater voor Rijnland beschikbaar blijft. Voor alle actuele informatie kunt  Droogte / Zomermonitor (rijnland.net) raadplegen.