Water opslaan onder de grond

De behoefte aan alternatieven voor slootwater als beregening is sterk toegenomen na de extreme droogte van afgelopen zomer. Er is steeds meer bekend over de ondergrond in Greenport Boskoop en de mogelijkheid voor ondergrondse wateropslag.

Uit onderzoek is gebleken dat de ondergrond van onze Greenport voor een groot deel geschikt is voor wateropslag in diepere grondlagen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is echter (nog) niet altijd geschikt om in te brengen in de bodem. Op dit moment loopt er daarom verder onderzoek naar zuiveringsmethode van het water. Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop kijkt ook naar andere alternatieven voor wateropvang in droge periodes.

Heeft u belangstelling voor ondergrondse wateropslag en bent u niet uitgenodigd voor de bijeenkomst die hiervoor is georganiseerd? Meld u zich dan aan via info@greenportboskoop.nl en u ontvangt de uitnodiging hiervoor.