Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de groensector in 2025?

Dit was het vertrekpunt van de strategiesessie van het VHG-bestuur en de Adviesraad afgelopen dinsdag 10 mei. Vanuit uitdagingen en kansen keken de deelnemers wat dit voor onze vereniging in 2025 gaat betekenen en hoe we hierop tijdig kunnen inspelen. 

Interim-manager Han de Groot begeleidde de sessie: “We hebben veel informatie verzameld voor het strategische plan voor de periode 2023- 2025. Fijn dat ook de nieuwe directeur Marc van Rosmalen erbij aanwezig was. Dit geeft hem de mogelijkheid om in het najaar de opbrengsten samen met het bestuur en het verenigingsbureau te vertalen in concrete plannen. Uiteraard bespreken we de uitkomsten van deze sessie ook in de domeinen, regio’s, platformen en VHG Ledenraad.”

Grote thema’s

Het was een open en constructieve strategiesessie op de historische locatie Radio Kootwijk. Tal van grote thema’s kwamen aan bod, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, de CAO en de kansen voor de sector op het gebied van klimaat, groen en circulariteit. Ook inclusiviteit, digitalisering en robotisering en economische ontwikkelingen werden besproken.

Verzilveren

Vice-voorzitter John Koomen kijkt terug op een waardevolle sessie die duidelijk inzicht heeft gegeven in de vele kansen die er liggen voor onze sector en VHG. “Er liggen enorm veel kansen, we moeten ervoor zorgen dat we die ook daadwerkelijk gaan verzilveren”, aldus John Koomen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de strategiesessie? Neem dan contact op met Han de Groot, interim-manager bij VHG via H.degroot@VHG.org of 06 21 70 75 22.