Voucherregeling voor overgang naar kringlooplandbouw

Vanaf 1 maart heeft de provincie Overijssel een voucherregeling opengesteld voor innovaties in de agrofood sector en de overgang naar kringlooplandbouw. De regeling ‘Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel’ is bedoeld voor ondernemers die een innovatief idee verder willen ontwikkelen en daarvoor extra kennis in huis willen halen of daarvoor een onderzoek willen laten uitvoeren. De maximale hoogte van de subsidie voor innovaties is per goedgekeurde aanvraag € 10.000,-, waarbij maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden vergoed. Daarnaast is het mogelijk maximaal € 4.000,- subsidie te krijgen voor het opstellen van een bedrijfsplan voor de overgang naar kringlooplandbouw, op basis van maximaal 80% subsidie van de subsidiabele kosten. De voucherregeling is te vinden op Subsidie Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel – Provincie Overijssel

In de regeling wordt onder verduurzaming het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem bedoeld. Ook draagt de innovatie bij aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten. De subsidieregeling geldt vanaf 1 maart 2022 en vervalt op 1 december 2023.

De provincie Overijssel stimuleert een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dit doet Provincie Overijssel met het Agro&Food-programma. Hiervoor is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. Provincie Overijssel steunt daarmee agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw: een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur. Voorwaarde is dat agrariërs er een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt.