VOORTBESTAAN VRIJE-UITLOOPEI VEREIST AANPASSING EUROPESE REGELS

Sinds 26 oktober geldt de ophokplicht voor pluimvee in Nederland. Dat betekent dat eieren afkomstig van vrije-uitloopkippen per 16 februari a.s. als scharrelei afgewaardeerd moeten worden. Dan verloopt immers de termijn van 16 weken, welke in EU-handelsnormen voor eieren is vastgelegd. Om de gevolgen van deze handelsnormen onder de aandacht te brengen hebben sectorpartijen LTO Nederland/NOP en NVP samen met ketenorganisaties Anevei, CBL en FNLI een brief gestuurd naar minister Staghouwer van LNV. In die brief wordt de minister opgeroepen om bij zijn EU-collega’s en bij de Europese Commissie te pleiten de 16-wekentermijn bij een ophokplicht dit jaar niet van toepassing te laten zijn en de huidige vogelgriepsituatie in Europa als een calamiteit te zien. Dit vanwege de grote impact op de productie en afzet van eieren.

Bestaansrecht vrije uitloop onder druk
Kees de Jong, voorzitter van de LTO/NOP-vakgroep Pluimveehouderij vindt het van groot belang dat er in de EU anders wordt omgegaan met de wijze waarop eieren van vrije-uitloopkippen na 16 weken ophokperiode verhandeld mogen worden. De Jong: “De hogere kostprijs voor vrije-uitloopeieren moet terugverdiend worden door een hogere opbrengstprijs. Echter, doordat de vrije-uitloopeieren na 16 weken-ophokplicht moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren, valt die hogere opbrengstprijs grotendeels weg. Zonder die meerprijs moet gevreesd worden voor het bestaansrecht van vrije-uitloopkippen in Nederland.”

Solidariteits-ei
Diverse Nederlandse retailers hebben aangegeven bereid te zijn de afgesproken inkoopprijs te willen blijven betalen aan hun leveranciers, het zogenaamde ‘solidariteits-ei’, maar voor het merendeel van de eieren is dit niet van toepassing.

Vorig jaar werd de termijn van 16 weken in Nederland vele weken overschreden. Nu dreigt deze termijn opnieuw overschreden te worden. Dat geeft grote financiële consequenties en brengt de toekomst van het vrije-uitloopei en het bestaansrecht van deze groep pluimveehouders, ernstig in gevaar. Vrije-uitloopeieren verdwijnen uit de winkelschappen en consumenten zullen kiezen voor andere eieren. Gevolg is een langdurige daling van het marktaandeel voor de vrije uitloop eieren.