vlas

Vlas en hennep in nieuwe GLB als het aan CLM ligt

Onderzoek van CLM heeft laten zien dat vlas en hennep zeer duurzaam zijn en als bouwmateriaal bovendien voor extra CO₂-opslag zorgen. Ze zijn ook eenvoudig in het nieuwe GLB op te nemen, door deze gewassen punten toe te kennen voor de extra duurzaamheid.

Conclusies uit het rapport

  1. De emissie van broeikasgassen, en de milieubelasting van water en bodem, is in de teelt van vlas en hennep beduidend lager dan in wintertarwe en consumptieaardappelen. En de bijdrage aan de instandhouding van een gezonde landbouwbodem en van de biodiversiteit is hoger. Beide gewassen passen ook in een natuurinclusief bouwplan, met een combinatie van gewassen en natuurmaatregelen (strokenteelt, keverbank, akkerrand).
  2. Vlas en hennep zijn vezelgewassen die goed in ons gematigde klimaat passen. Om die reden bieden ze kansen bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van velerlei producten. Door de toepassing van de vezels en de houtige delen van vlas en hennep in diverse materialen, waaronder textiel en bouwmaterialen, vindt substantiële vastlegging van CO₂ plaats. Juist de langjarige vastlegging van CO₂ is een belangrijk pluspunt vanuit de klimaatopgave en past goed binnen het raamwerk van de Green Deal van de EU, om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren.

Klik hier voor het CLM rapport