Visie op Water ter inzage

Een Visie op Water; een noodzaak voor de toekomstbestendigheid van de sierteeltbedrijven in Greenport Boskoop. St. Greenport Boskoop is zich bewust dat we in onze Greenport aanlopen tegen de grenzen van een maakbaar watersysteem. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een nieuwe ‘Visie op water’ op te stellen. De conceptvisie zal begin juni definitief gemaakt worden met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Reageren is mogelijk t/m 13 april.