Vici-beurs voor WUR-onderzoek naar stress bij planten

De Wageningse wetenschapper Erik Poelman krijgt een prestigieuze Vici-beurs voor zijn onderzoek naar planten en hoe zij omgaan met stress. Eerder werd al bekend dat de Wageningse onderzoeker Louis de Smet dit jaar een Vici-beurs krijgt van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Normaal gesproken maakt NWO alle toekenningen in één keer bekend. Maar vanwege uitval en ziekteverzuim door corona duurde de beoordeling door NWO langer dan voorzien.

Poelman’s onderzoek gaat over planten en hoe ze grote onzekerheid ervaren wanneer en door welke insecten ze worden aangevallen. In een reactie van verdediging en groei op de huidige belager, moeten planten ook het risico inschatten op aanvallen van toekomstige belagers. Poelman onderzoekt de evolutie van deze vorm van stress management in planten.

“Mijn team gaat ontrafelen hoe wilde planten hun verdedigingsstrategie weten af te stemmen op de volgorde van insectenaanvallen”, vertelt Poelman. “Daarmee zetten we een grote stap in het werkveld. We verleggen de huidige focus op verdediging tegen hooguit twee belagers naar hoe planten aanvallen van wel een tiental soorten insecten weten te integreren in hun verdedigingsstrategie. Door verwante wilde planten te vergelijken in hoe de verdedigingsstrategie is aangepast aan de specifieke dynamiek in wanneer en door welke insecten ze worden aangevallen, leren we welke eigenschappen planten weerbaar maakt tegen een diversiteit aan insectenaanvallen. Die kennis is noodzakelijk om ook in duurzame landbouw met sterk verminderd pesticiden gebruik onze gewassen weerbaar en veerkrachtig te maken tegen insectenvraat.”

Veni, vidi, Vici

De Vici-beurs is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.