VHG Branche-opleiding

Werk je al in de sector van de hoveniers en groenvoorzieners en wil je een diploma halen of je laten omscholen tot hovenier? Dan is VHG Branche-opleiding echt iets voor jou.

​In de hoveniers- en groenvoorzieningbranche kennen we de licentiescholen van VHG Branche-opleiding​. Deze zijn nauw gelieerd aan Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en hebben als doel het bevorderen van het vakonderwijs in de hoveniers- en groenvoorzieningsector. VHG Branche-opleiding is een vakopleiding die in de avonduren gegeven wordt en richt zich speciaal op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken.

Doordat de deelnemers in deze opleiding vaak wat ouder zijn dan de leerlingen in de reguliere opleidingen, de opleiding in de avonduren plaatsvindt en de inhoud van de opleiding alleen op het vak gericht is, wordt deze door deelnemers en bedrijven hoog gewaardeerd.

De opleiding tot Vakbekwaam Hovenier duurt drie jaar en is onderverdeeld in drie niveaus:
Aankomend Hovenier
Hovenier
Vakbekwaam Hovenier: specialisatie Aanleg & Onderhoud of specialisatie Tuintekenen

Naast de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier biedt de VHG Branche-opleiding ook de volgende drie opleidingen aan:
Assistent Hovenier
Instromend Hovenier
• Aankomend Projectleider

Aankomend Hovenier

De opleiding Aankomend Hovenier is het eerste jaar van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In deze praktijkgerichte avondopleiding leert de deelnemer de basisvaardigheden van het hoveniersvak. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen, maar wel plantenkennis en vooral veel praktische instructie. Na deze opleiding kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Hovenier en Vakbekwaam Hovenier. 

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen.

Inhoud

In dit eerste jaar komen alle basisvaardigheden van het hoveniersvak aan de orde, o.a.:
• Plantenkennis;
• Bodemkunde;
• Bemestingsleer;
• Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden zoals planten, snoeien, gazonaanleg en
  -onderhoud en bestratingen.

Het ontwerpen van tuinen komt in dit jaar nog niet aan de orde.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het certificaat Aankomend Hovenier. Dit is door VHG erkend.

Duur

Deze opleiding duurt één jaar, verdeeld over circa 40 dagdelen (middag/avond). Daarnaast zijn er enkele praktijkdagen.

 Lees hier meer over Aankomend Hovenier​ en het examenreglement. ​

 ​

Hovenier​

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen, maar wel plantenkennis en vooral veel praktische instructie. Na deze opleiding kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam Hovenier. 

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen. 
Voorwaarde om te starten met de opleiding Hovenier is het certificaat Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Inhoud

In dit tweede jaar vindt er een aanzienlijke verdieping plaats op de onderwerpen die behandeld zijn in het voorgaande jaar (de opleiding Aankomend Hovenier):
• Plantenkennis;
• Bodemkunde;
• Bemestingsleer;
• Techniek van de aanleg.

Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de onderwerpen:
• Tuintekenen;
• Landmeten en waterpassen;
• Begroten en werkplanningen maken;
• Gewasbescherming.

Ook de praktijkinstructies voor de techniek van de aanleg komen aan de orde. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het certificaat Hovenier. Dit is door VHG erkend.

Duur

Deze opleiding duurt één jaar, verdeeld over circa 40 dagdelen (middag/avond). Daarnaast zijn er enkele praktijkdagen.

Lees hier meer over de opleiding tot Hovenier​ en het examenreglement.

 

Vakbekwaam Hovenier

De opleiding Vakbekwaam Hovenier is het sluitstuk van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit derde leerjaar vindt verder verdieping plaats en specialiseert de deelnemer zich in één of beide afstudeerrichtingen: Aanleg en Onderhoud of Tuinontwerp. Ook in deze opleiding staat de vaktechniek centraal. 

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen.
Als toelatingsvoorwaarde geldt het certificaat Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Inhoud

Tijdens dit laatste jaar vindt er een verdere verdieping plaats in de onderwerpen:
• Toegepaste beplantingsleer;
• Materialenkennis;
• Begroten en werkplannen maken;
• Algemene vakkennis.

Daarnaast specialiseert de deelnemer zich in één of beide afstudeerrichtingen:
• Tuintekenen: het maken van tuinontwerpen en beplantingsplannen en
  presentatietechnieken. Het eindexamen bestaat uit het maken van een tuinontwerp incl.
  beplantingsplan en begroting.
• Aanleg en Onderhoud: het uitvoeren van complexe aanlegwerkzaamheden en het veilig
  werken met motorkettingzaag en bosmaaier. Tijdens het praktijkexamen legt de
  deelnemer een kleine tuin aan.

Wie slaagt voor het examen, ontvangt het door VHG erkende diploma Vakbekwaam Hovenier.

Duur

Deze opleiding duurt één jaar, verdeeld over circa 40 dagdelen (middag/avond). Daarnaast zijn er enkele praktijkdagen.​

Lees hier meer over de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier en het examenreglement.

Assistent Hovenier

De opleiding Assistent Hovenier is speciaal voor instromende doelgroepen vanuit bijvoorbeeld de Wajong of de SW, etc. De opleiding geeft voldoende kennis en vaardigheden mee om een start te maken als assistent medewerker in de hoveniers sector.De opleiding is ook uitstekend geschikt voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. In samenwerking met de VHG licentieschool kan het programma zo ingericht worden dat het programma deels uitgevoerd wordt door de praktijkschool en deels door de licentieschool van de VHG Branche-opleiding. Examinering geschiedt echter altijd door de licentieschool van de VHG Branche-opleiding. 

Werknemersvaardigheden:

• Werkhouding;
• Samenwerken;
• Veilig en milieubewust werken;
• Verantwoordelijkheid nemen.

Vakkennis en vakvaardigheden:

• Gazononderhoud;
• Borderonderhoud;
• Planten verplanten;
• Onkruid bestrijden;
• Bestrating en onderhoud;
• Sortimentskennis.

Duur

Deze opleiding duurt één jaar.

Lees hier meer over de opleiding Assistent Hovenier en het examenreglement.

Instromend  Hovenier

Binnen VHG Branche opleiding wordt dit jaar de opleiding instromend hovenier opgenomen. Een opleiding van 4 maanden die de instromende hovenier voorziet van voldoende vaktechnische bagage om te starten als medewerker in de sector én is een stevige basis voor de opleiding aankomend hovenier.
Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die vanuit andere sectoren starten met werken in de hovenierssector en kennis willen maken met de theoretische basisbeginselen van het vak. 

Onderwerpen die in deze opleiding aan de orde komen zijn: 
• Onderhoud en aanleg beplantingen
• Onderhoud en aanleg gazon
• Onderhoud en aanleg verhardingen
• Bodem en bemesting
• Machines en gereedschap
• Communicatie
• Plantenkennis. 

Deze opleiding wordt afgesloten met een verklaring van deelname en geeft recht vrijstellingen voor de opleiding aankomend hovenier.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1250,-

 

Aankomend Projectleider

De opleiding Aankomend Projectleider is gestart in het schooljaar 2014-2015 en is ontstaan vanuit een vraag van scholen en bedrijven. Deze opleiding richt zich op degene die vaktechnisch goed onderlegd is en de stap wil maken naar een leidinggevende functie. Binnen deze opleiding krijgen zij de kennis en vaardigheden aangeleverd om deze stap te gaan maken. 

In deze opleiding staan dus geen vaktechnische zaken centraal, maar wel alles wat er komt kijken bij het realiseren van projecten van acquisitie tot nacalculatie. De opleiding vindt plaats in de periode oktober-maart van ieder schooljaar. Naast één avond in de week vinden er een aantal praktijkdagen plaats. Let op, want deze opleiding wordt niet op alle leslocaties verzorgd. 

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt, vaktechnisch goed is onderlegd en een leidinggevende functie ambieert. Voorwaarde om te starten met de opleiding Aankomend Projectleider is het certificaat Vakbekwaam Hovenier, een MBO opleiding op niveau 3 of werkervaring op het niveau van Vakbekwaam Hovenier.

De opleiding begeleidt u in het traject van uitvoerende naar leidinggevende en is tevens geschikt indien u al werkzaam bent als projectleider en graag een bijbehorend diploma wil halen. De opleiding is deels gestoeld op projecten in de dagelijkse praktijk van de leerling. Medewerking van het bedrijf is bij deze opleiding essentieel.

Inhoud

In het eerste jaar Projectvoorbereiding:
• Bestekken en aanbestedingen;
• Plantenkennis en toepassingen;
• Inrichtings- en beplantingsplannen;
• Calculeren en offertes;
• Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
• Bodemleer.

In het tweede jaar Projectuitvoering:
• Planning en uitvoering;
• Leidinggeven en communicatietechnieken (Social Media);
• Acquisitie en verkoopgesprekken;
• Rapporteren en nacalculatie;
• Nieuwe trends;
• Maatschappelijke ontwikkelingen;
• Arbo en veiligheid.

VHG Branche-opleiding kenmerkt zich door een sterke focus op de vakken toegepaste beplantingsleer en bodemkunde en bemestingsleer. Deze vakken zullen op het niveau van Vakbekwaam Hovenier getoetst worden bij die deelnemers die niet over een diploma Vakbekwaam Hovenier beschikken.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het diploma Aankomend Projectleider. Deze is door VHG erkend.

Duur

Deze opleiding duurt twee jaar, per jaar wordt de opleiding in 28 avonden gegeven in de wintermaanden (oktober-maart). Daarnaast vinden er 4 praktijkdagen per jaar plaats.

Lees hier meer over de opleiding tot Aankomend Projectleider en het examenreglement.

VHG Branche-opleiding kan ook in combinatie met een EVC-procedure worden gevolgd.