wortelende waterplanten

Europese norm voor verwijderen van ongewenste wortelende waterplanten

INEN organiseert een aantal bijeenkomsten om het probleem rondom ongewenste wortelende waterplanten op te lossen. Het standaardiseren van een nieuwe innovatie, een methode waarin planten op een ingrijpende en effectieve manier worden verwijderd door een harkboot, draagt bij aan het verminderen van snelgroeiende planten in Europese waterwegen. Op 19 mei is er een eerste informatiebijeenkomst.

Ongewenste wortelende waterplanten, zowel invasieve als inheemse soorten, kunnen verschillende problemen veroorzaken als ze excessief groeien en er niet op tijd actie wordt ondernomen. Zo kunnen ze de doorstroom en afvoer van water in waterwegen belemmeren, bedreigen ze de biodiversiteit en zijn ze een overlast voor waterrecreanten. Planten kunnen duurzaam worden verwijderd via een harkmethode met een boot. Door deze innovatieve methode te standaardiseren, wordt er een duidelijke richtlijn gecreëerd voor opdrachtgevers in watermanagement. Deze richtlijn waarborgt dat onderhoud van waterwegen en het verwijderen van ongewenste planten op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier gebeurt.

Europese norm verwijdering wortelende waterplanten

Een Europese norm zorgt ervoor dat de innovatieve harkmethode op een kwalitatief hoogwaardige manier plaatsvindt. De eisen en voorwaarden waaraan de richtlijn moet voldoen, worden door Europese belanghebbenden besproken in een CEN Workshop Agreement (CWA). De basis voor deze CWA is NTA 8037, die in 2021 is gepubliceerd.  

 

Aanmelden eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is online op 19 mei van 13.00 tot 15.00 uur. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen dan meepraten over de ontwikkeling van deze CWA. Meer achtergrondinformatie is te vinden in het projectvoorstel. Belanghebbenden kunnen zich via de link aanmelden voor de eerste informatieve bijeenkomst. Deelname is kosteloos.

CEN Workshop Agreement

De inzichten uit de bijeenkomsten worden vastgelegd in een CEN Workshop Agreement (CWA). Dit is een type norm dat in één jaar wordt ontwikkeld. Deelname verloopt niet via nationale schaduwcommissies, maar experts worden direct lid op het Europese niveau. Een CWA kan een goede basis zijn om verder te ontwikkelen tot een volwaardige norm.