Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook

Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Als u hetzelfde gewas teelt op een verplichte bufferstrook als op uw perceel, hoeft u de bufferstrook niet apart te registreren. Hierdoor wordt percelen registreren makkelijker en heeft u er minder werk van.

Dit jaar mogen bijna alle eco-activiteiten overlappen met bufferstroken. Alleen de eco-activiteit Groene braak mag u niet uitvoeren op een bufferstrook. Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook. U leest meer over alle activiteiten op Eco-activiteiten.

Registreren eco-activiteiten die mogen overlappen

Staat op het hele perceel met bufferstrook hetzelfde gewas? Dan hoeft u in 2023 het overlappende deel op de bufferstrook niet meer als apart gewasperceel te registreren. U kunt dit nu als één perceel registreren.

Stel, u heeft als eco-activiteit Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) en u teelt aardappelen. Teelt u de aardappelen op het perceel en op de bufferstrook? Of houdt u de bufferstrook teeltvrij? Dan registreert u dit als één gewasperceel. En niet als 2 aparte gewaspercelen. Teelt u op de bufferstrook een ander gewas, zoals een kruidenmengsel? Dan registreert u de bufferstrook als apart gewasperceel.

Registreren Groene braak

Eco-activiteit Groene braak mag niet overlappen met een verplichte bufferstrook. Dit betekent dat u het perceel splitst in 2 aparte gewaspercelen. U geeft de eco-activiteit Groene braak op in de Gecombineerde opgave.

Registreren Bufferstrook met kruiden

De 2 eco-activiteiten die gaan over Bufferstrook met kruiden moeten overlappen met een bufferstrook. Daarom registreert u deze als apart gewasperceel en houdt u daarbij de grootte aan van de bufferstrook met kruiden. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook.

Heeft u nog vragen?

Op Alles over bufferstroken leest u meer over de regels voor verplichte bufferstroken. Het Stappenplan percelen registreren en wijzigen helpt u bij het intekenen van gewaspercelen. U kunt ook contact opnemen met ons via telefoonnummer 088 042 42 42 (lokaal tarief) of via de chat.