Verruiming actieve stofnorm aardappel vanwege Phytophthora

Het College van Deskundigen Agro/Food Plantaardig heeft voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten besloten om de actieve stofnorm voor consumptieaardappelen in 2023 te verruimen.


De norm voor Nederland en Duitsland is verhoogd met 3,7 kilogram per hectare voor lange teeltduur (meer dan vier maanden) en 3,5 kilogram per hectare voor korte teeltduur (vier maanden of minder). Hiermee wordt de norm voor lange teeltduur 11,2 kilogram actieve stof per hectare en voor korte teeltduur 8,5 kilogram per hectare.
De natte weersomstandigheden hebben geleid tot een hoge schimmeldruk in verschillende regio’s in Nederland en Duitsland. Het risico is dat de aardappelziekte Phytophthora infestans zich verder verspreidt en de knollen aantast. Om dit te voorkomen zijn akkerbouwers genoodzaakt andere fungiciden met een hoger actieve stofgehalte in te zetten. Eenmalige verhoging van de actieve stofnorm geeft akkerbouwers de ruimte om te voorkomen dat er veel productie verloren gaat.


Over On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat én dier. On the way to PlanetProof is één van de 12 Topkeurmerken van Milieu Centraal. In de keurmerkwijzer vind je alle keurmerken.