gewasbeschermingsmiddelen

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen van kracht!

Twee jaar geleden oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geen wettelijke grondslag had en (daarom) onverbindend was. Eerder deze maand (op 8 juli) werd dit arrest door de Hoge Raad vernietigd. Daarmee is het gebruiksverbod voor professionals buiten de land- en tuinbouw niet meer onverbindend. Het verbod is dan ook met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht. 

De zaak wordt nu door het Gerechtshof van Amsterdam opnieuw behandeld. Het kan tot eind 2023 duren voordat er opnieuw uitspraak wordt gedaan.

Wetsvoorstel

Inmiddels werkt de overheid ook aan een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Doel daarvan is onder andere om het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer te laten herleven. Onlangs heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat met de Kamer gesproken over de wetswijziging. Na de zomer wordt dit vervolgd. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard, gaat het gebruiksverbod opnieuw gelden. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam groenbeheer.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00.

De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.