Veranderende regelgeving knaagdierbestrijding heeft in de praktijk grote impact

Wat gaat er concreet veranderen vanaf januari 2023? De veranderende regelgeving zal voor de knaagdierbestrijding in de praktijk een behoorlijke impact hebben.

Middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (rodenticiden) zijn extreem giftig voor vogels, roofdieren en huisdieren. Ook kunnen ze lang in het milieu blijven. Daarom gaan er vanaf 2023 andere regels in rondom knaagdierbestrijding. 

Wat gaat er concreet veranderen?

De oorspronkelijke aankondiging voor professional gebruik was vanaf 1 januari 2023, in de laatste berichtgeving van 8 december 2022, is voor een aantal dingen de termijn uitgesteld naar 26 december 2023. Wat gaat er concreet veranderen?

Middelen met oud etiket mogen door verkopers/distributeurs aan particulieren en professionele gebruikers uiterlijk worden afgeleverd tot 29 juni 2023. En zijn tot uiterlijk 26 december 2023 te gebruiken. Daarvoor dienen de voorschriften op het oude etiket te worden gevolgd (waaronder de IPM-certificering voor buitengebruik).

Voor dezelfde middelen met een nieuw etiket geldt dat deze alleen door IPM-gecertificeerde bedrijven mogen worden toegepast. Dit geldt direct vanaf 1 januari 2023 voor zowel binnen- als buitengebruik.

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor mijn bedrijf?

Bedrijven die vanaf 26 december 2023 de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden te gebruiken hebben een bedrijfscertificering nodig en een opleiding IPM-KBA.  In dit artikel leest u hier meer over met handige doorverwijzingen.

De huidige KBA en KBA-GB licenties komen te vervallen en dus ook het gebruik van biocide zonder certificering zoals hierboven beschreven.

Uiteraard kunt een bij een plaag een professionele plaagdierbestrijder inhuren die geaccrediteerd is, maar ook zij zullen het inzetten van chemische middelen zoveel mogelijk moeten beperken. Een andere manier van knaagdierbestrijding zal worden toegepast met de nadruk op preventie.

Meer informatie omtrent de richtlijnen kunt u vinden in het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing.