Veldinspectie plantaardig uitgangsmateriaal

In deze opleiding maakt u kennis met de basisprincipes van veldinspectie van een productieteelt. In dit kader behandelt Nak Tuinbouw ook achtergronden op het gebied van fytosanitaire wet- en regelgeving.
 

Theorie en praktijk zijn verweven

U leert hoe u systematisch op bedrijfsniveau een veldinspectie kunt opzetten.
Met behulp van risico analyses leert u het juiste inspectie moment te bepalen.
Het algemeen belang van bedrijfshygiëne onderstrepen we.

Aan de hand van praktijkopdrachten oefent u met het procesmatig uitvoeren van een inspectie.
U leert meer over de uitgangspunten van een keuringsbeslissing bij de constatering van een ‘afwijking’.
Na afloop van de opleiding bent u in staat om een betrouwbare uitspraak te doen op het gebied van gezondheid, raszuiverheid, uniformiteit en kwaliteit m.b.t. de productie van plantaardig uitgangsmateriaal in uw kas of perceel.

Voor wie?

Field inspectors van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal.

Datum en locatie

Duur
Deze training bestaat uit twee lesdagen (theorie en praktijk) en wordt op de derde dag afgesloten met een bekwaamheidsproef van ca. 1,5 uur per persoon.

Datum
Lesdagen op 05 en 08 juni 2023
Praktijkexamen: op 12 en/of 13 juni 2023
Lestijd: van 09.00 tot ca. 17.00 uur.

Locatie
Naktuinbouw, Roelofarendsveen

Programma

Onderwerpen die in deze opleiding worden behandeld:

  • Het belang  en de plaats van veldinspectie in de productieketen
  • Kwaliteitseisen en -borging veldinspectie
  • Veldinspectie proces: benadering, systematiek en rapportage elementen
  • Competenties van een veldinspecteur
  • Plantaardig uitgangsmateriaal (rasechtheid, raszuiverheid en onkruiden)
  • Ken uw vijand: ziekten en plagen in plantaardig uitgangsmateriaal
  • Risico analyse
  • Bemonstering van planten; het nemen van een representatieve steekproef
  • Hygiëne basisprincipes

Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.

Tarief

Opleidingstarief 2023 bedraagt € 1.365,00.
Dit tarief is exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.
Op beide lesdagen wordt er koffie/thee en lunch verzorgt.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij een goed resultaat ontvangt u een certificaat.

Vragen?