Vaste planten Succesfactor in nieuwbouwprojecten

Bij nieuwbouw is groen vaak een sluitpost. Terwijl een beplanting in een nog kale, stenen omgeving van het allergrootste belang is voor een fijne leefplek voor mens en dier. Vaste planten geven snel kleur en variatie en maken de leefomgeving compleet. Voor succes is een gerichte aanpak nodig, van het betrekken van de toekomstige bewoners en scheppen van juiste bodemomstandigheden tot een doordacht beplantingsplan. 
 

Bewoners betrekken

Door toekomstige bewoners al in een vroeg stadium van kennis te voorzien over de beplanting, ontstaat draagvlak. Nieuwe bewoners zien het groen dan als ‘van hen’, met als gevolg dat in een later stadium meer sociale controle plaatsvindt. Dat blijkt uit plaatsen waar bewoners al betrokken zijn bij aanleg en onderhoud van de beplanting in hun omgeving.
 

Grond in bestek opnemen

Een nieuwbouwproject is een uitgelezen kans om de bodem goed aan te pakken. In de huidige praktijk krijgt dit vaak onvoldoende aandacht en wordt regelmatig restgrond van elders aangebracht. Daarom dient al in het bestek de juiste grond te worden voorgeschreven. Dit is van belang voor een goede bodemstructuur, vochthuishouding en voedingstoestand van de bodem. 
 

Grotere plantvakken

Voor nieuwbouw zijn voor de wat grotere vakken, vaste planten die snel dichtgroeien bij uitstek geschikt. Enkele van de vele voorbeelden van planten die over deze eigenschap bezitten, zijn Aster ageratoides (herfstaster), diverse soorten Geranium (ooievaarsbek), Hemerocallis (daglelie), Kalimeris (zomeraster), Nepeta (kattekruid), cultivars van Persicaria (duizendknoop) en Phlomis (brandkruid). Bewoners krijgen hiermee vlot een kleurrijk resultaat te zien. Zo’n omgeving is aantrekkelijk om in te fietsen en wandelen. Bovendien trekken de bloemen van vaste planten al snel insecten aan en voorzien ze deze beestjes tot ver in het najaar van voedsel.

Op www.perennialpower.nl is onder ‘voor de professional’ meer informatie over vaste planten in de openbare ruimte te vinden.