Varb is het grootste online handelsplatform voor alle buitengroenondernemers

Vraag of aanbod van de ruim 980 deelnemende bedrijven van Varb is 365 dagen per jaar zichtbaar bij alle doelgroepen. Gemiddeld worden er in Varb dagelijks 15.000 verschillende producten aangeboden. Je kunt er op een efficiënte manier boomkwekerijproducten, vaste planten en bollen kopen en verkopen. Het handelsplatform heeft verschillende handelskanalen; kwekershandel, handel naar de groenaanleg en handel naar retail. 


Verbindende factor

Varb B.V. is onderdeel van Stichting Greenform. Greenform is dé verbindende factor voor bedrijven in het buitengroen. Met het exploiteren en faciliteren van onze digitale en fysieke platformen bevorderen we met verschillende activiteiten de handel.

Varb & Treeport Zundert

Varb draagt Treeport Zundert een warm hard toe en ondersteunt het digitale handelen in regio Zundert. Met kwekers, handelskwekers en handelaren laten we de handel in buitengroen bloeien en voorzien in de vraag naar een groenere leefomgeving.