Vanaf 1 oktober intensievere inspecties op export potplanten naar VK

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Keuringsdiensten gaan vanaf 1 oktober 2023 potplanten die worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk (VK) intensiever controleren op de aanwezigheid van de Bemisia tabaci (tabakswittevlieg). In het VK is de tabakswittevlieg een quarantaineorganisme. Er geldt een 0-tolerantie. Desondanks treft het VK dit organisme dit jaar veel vaker aan op zendingen uit Nederland in vergelijking met voorgaande jaren. Alle exporteurs van potplanten naar het VK zijn inmiddels door de NVWA geïnformeerd.

Het VK inspecteert intensief op de aanwezigheid van de tabakswittevlieg. Zendingen waarin dit organisme wordt aangetroffen mogen het VK niet in. In 2021 werd het organisme ongeveer 60 keer aangetroffen en in 2022 circa 100 keer. Dit jaar staat de teller al op bijna 90.

Intensievere controles op potplanten

De intensieve controles richten zich op potplanten van de soorten Begonia, Ajuga, Crossandra, Hibiscus, Nerium oleander, Helianthus, Capsicum, Euphorbia pulcherrima (syn. Poinsettia), Mandevilla (syn. Dipladenia) en/of Solanum pseudocapsicum). Vanaf 1 oktober moet iedere partij van deze soorten in een zending geïnspecteerd worden door de Keuringsdiensten. Een zending is een certificaat en kan bestaan uit meerdere partijen. Ook wordt er een grotere steekproef genomen (zie tabel).

Aantal planten in partijSteekproef bestaandSteekproef wordt
0-1001030
101-5002040
501-1.0003045
> 1.0004050

Voor andere soorten dan de hierboven genoemde blijft de huidige werkwijze gelden: een gedeelte van de partijen uit een zending wordt geïnspecteerd, onder de bestaande steekproef.

Verantwoordelijkheid sector

Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om ervoor te zorgen dat de planten en plantaardige producten voldoen aan de importeisen van het land van bestemming. De NVWA heeft de sector de afgelopen maanden verschillende keren op hun verantwoordelijkheid gewezen. Toch treft het VK de tabakswittevlieg nog te vaak aan op zendingen uit Nederland en zijn de intensievere controles noodzakelijk.

Het doel van deze maatregelen is te voorkomen dat het VK zich gedwongen ziet om hun importeisen (verder) aan te scherpen. Intensievere controles alleen zijn niet de oplossing. De NVWA doet daarom nogmaals een beroep op de verantwoordelijkheid van de sector.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA of 0900-0388.