Update digitale aangifte groentezaden

Begin 2021 startte Naktuinbouw met het digitaliseren van de teeltaangifte groentezaden. Momenteel test Naktuinbouw het ontvangen en verwerken van de digitale teeltaangifte.

Drie fases in digitalisering teeltaangifte

Als eerste bracht Naktuinbouw een Excel-sjabloon uit, waardoor de gegevens ook direct ingelezen konden worden (fase 1). Momenteel test Naktuinbouw het ontvangen en verwerken van de digitale teeltaangifte (fase 2). De derde fase, rapport en rapportage, wordt ook al uitgewerkt en gebouwd.

Vernieuwde werkwijze
In het kort de vernieuwde werkwijze:
Stap 1: Aangifte van de percelen en locaties (adressen) via mijnNaktuinbouw.
Stap 2: Uploaden of invoeren van de partijgegevens per perceel via de partijopgave omgeving.
Stap 3: Verzenden naar en controle door de keurmeester.
Stap 4: Ontvangst van de Naktuinbouw-partijnummers en rapportage door de klant.
Uw voordeel van de nieuwe werkwijze

U heeft direct actuele informatie beschikbaar over het perceel dat de Naktuinbouw keurmeester keurde.

Wat is het vervolg?
Naktuinbouw hoopt begin 2022 te starten met het uitrollen van de nieuwe digitale omgeving. Naktuinbouw houden u op de hoogte.