Uitbetaling voorschot basis- en vergroeningsbetaling

We starten vanaf 19 juli 2021 met de uitbetaling van de voorschotten op de basis- en vergroeningsbetalingen. Als u een voorschot heeft aangevraagd, krijgt u deze maand uw beslisbrief. U kon het voorschot tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Verrekening met definitieve uitbetaling

Dit jaar hebben ruim 9.400 agrariërs een voorschot aangevraagd. Het voorschot is € 300 per hectare subsidiabele landbouwgrond waar u een betalingsrecht voor heeft. Vanaf december kunt u de definitieve beslissing over de subsidies verwachten. Wij verrekenen uw voorschot met de definitieve betaling. U ziet dan ook hoeveel de-minimissteun u krijgt.

Meer weten?

Lees meer op Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2021.