Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2020

Op 30 juni 2021 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. In dit bericht wordt de eindberekening van de verschillende steunregelingen toegelicht en worden de actuele betalingen in detail overlopen.

Basisbetaling, premie vergroening en premie jonge landbouwers
Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, werd op 30 juni 2021 een bijkomend saldo betaald van de basisbetaling , de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers.

Voor de premie voor vergroening bedraagt het percentage 50,78% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten. Dit is een stijging ten opzichte van het gebruikte percentage bij de betaling van het saldo eind maart (50,76%).

Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten, werd het percentage iets verlaagd tot 95,4% in vergelijking met 95,6% bij de betaling van het saldo eind maart.

De top-up voor jonge landbouwers werd bijgesteld op basis van de beschikbare enveloppe. Hierdoor stijgt het steunbedrag naar 138 euro per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 ha). De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, krijgen een bijkomende betaling van € 18 per geactiveerd betalingsrecht.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 126 per hectare oppervlakte die in aanmerking komt (bij de betaling van eind maart was dat € 124).

Premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren
De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, kregen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren uitbetaald.

Op basis van het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 181 naar € 203,08. Bijgevolg werd per premiegerechtigd dier nog € 22,08 bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren kon het bedrag per premiegerechtigd kalf van € 8,50 naar € 8,65 opgetrokken worden waardoor nog € 0,15 extra per kalf kon worden uitbetaald.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren

  • Op alle bedragen die €000 overschrijden, werd een verlaging van 2,906192% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).
  • Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, werd op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kon de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kon teruggebracht worden tot 0,39% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,8% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, heeft de landbouwer geen betaling ontvangen en werden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit in twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

In de eerste helft van juli kunnen landbouwers de afrekening met alle detailinformatie over de berekening, op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) terugvinden.