Tussenstand innovatiekringen weerbaar telen

In 2022 zijn in vier teeltregio’s innovatiekringen gestart: groepjes kwekers die met begeleiding van adviseurs werken aan oplossingen voor praktische vraagstukken. Een tussenstand van zaken.

De innovatiekringen zijn afgelopen jaar opgezet vanuit de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, met ondersteuning van LTO, regionale vakorganisaties en het Ministerie van LNV. 
Groepjes kwekers zijn in deze vier teeltregio’s begonnen: Boskoop (samen met Greenport Boskoop), Zundert (samen met Treeport Zundert), Horst a/d Maas (samen met Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas) en Opheusden (samen met Tree Centre Opheusden).

De innovatiekringen lopen tot en met 2024 en zijn onderdeel van het landelijke LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Hiermee helpt LTO ondernemers in alle sectoren op weg richting gezondere teelten. In 2030 is het namelijk de bedoeling dat elk teeltsysteem weerbaar en nagenoeg emissieloos is. Kortom: het gebruik van chemische gewasbescherming moet verder omlaag om te kunnen voldoen aan EU-regels.
Het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor ondernemers: dat is de inzet van LTO.

Lees hier een tussenstand van de innovatiekringen in onze sector, wat er zoal gebeurt rond weerbaar telen in andere sectoren, en welke overkoepelende onderwerpen worden aangepakt.