Tuinen van Boskoop, “We staan klaar om de schop in de grond te steken”

“We maken forse stappen voorwaarts en staan klaar om medio april de schop in de grond te steken”, zegt Peter Mathot, voorzitter SMVGB. “Het park gaat er echt komen.”

Tuinen van Boskoop wordt een recreatief park en hét visitekaartje van een prachtig sierteeltgebied. Het gebied tussen de Valkenburgerlaan en de Tuinstraat is een transformatiegebied. De ligging van het gebied maakt het moeilijk voor de bedrijven daar toekomstbestendige sierteelt te bedrijven. Om leegstand en verpaupering geen ruimte te geven heeft de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop het initiatief genomen om deze ruim 4 hactare een bestemming te geven met toegevoegde waarde voor het sierteeltgebied. Tuinen van Boskoop werd geboren.

Hoe staat het er nu voor? Wat is er al gerealiseerd en welke hobbels zijn er nog te nemen? In de nieuwsbrief ‘Tuinen van Boskoop’ leest u de stand van zaken.