Tuinbouw kan nóg meer waarde toevoegen aan de wereld

Het bieden van maatschappelijke waarde wordt een van de belangrijkste eisen in de nieuwe economie. Dat stelde Kees Klomp tijdens het Jaarevent van Greenport West-Holland. “Impact betekent succes.” Klomp is lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam en noemt zichzelf ‘Uneconomist’. Tijdens het Jaarevent ging hij in op de toekomst van de economie – de betekeniseconomie – en de mogelijke rol van de tuinbouw daarin. Het Jaarevent vond plaats in het World Horti Center in Naaldwijk en trok ruim 250 bezoekers, waarvan ruim de helft ondernemers.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, met een internationaal toegevoegde waarde. Thema van het zevende Jaarevent was ‘De betekeniseconomie: wat is onze impact?”.

Maatschappelijke waarde

Kees Klomp gaf de bezoekers aan het Jaarevent een beknopte cursus economie. De agrarische revolutie zorgde voor de eerste economie, waarbij ‘delen’ centraal stond. Bij de industriële revolutie ging het om ‘dingen’ en de huidige kenniseconomie draait om ‘diensten’. In de betekeniseconomie gaat het om ‘deugden’. Ofwel: betekenis geven aan jezelf, aan je omgeving, aan de maatschappij en de natuur.

Die nieuwe economie betekent dat ondernemers anders naar hun bedrijf moeten kijken. Ze moeten niet alleen meer gericht zijn op winst en omzet, maar ook om zingeving en plezier én om een open relatie met de omgeving. “Dan heb je maatschappelijke waarde.” Familiebedrijven in bijvoorbeeld de tuinbouw kunnen daarbij volgens hem een belangrijke rol spelen: die bedrijven hebben immers vaak een langetermijnvisie en hechten veel aan waarde voor de directe omgeving.

Reststromen verwaarden

Drie medewerkers van familiebedrijven werden door dagvoorzitter Marijke Roskam geïnterviewd op het podium: Nadia Olsthoorn (OK Plant), Annemarijn van Rossum (Combilo) en Kayleigh Ammerlaan (Ammerlaan The Green Innovator). De jonge talenten vertelden over hoe de tuinbouw waarde kan toevoegen. Zo werkt Combilo aan een bedrijf dat reststromen wil verwaarden.

Tijdens een paneldiscussie vertelden Beyond Chrysant en de drie genomineerden voor de themaprijs van de Tuinbouw Ondernemersprijs – die dit jaar in het teken stond van nieuwe verdienmodellen – over waarom en hoe zij werken met reststromen: Dutch Wasabi, Biota Nutri en Theelers (de winnaar van de themaprijs).

Een ander bedrijf dat actief is met reststromen is Food for skin. Dat bedrijf maakt cosmetica gebaseerd op zaden, schillen en sap van tomaten. Angela Ursem: “Elke minuut verdwijnt in Europa 7 kilo aan microplastics via doucheputjes in het riool. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieve producten. En die zijn te vinden in veel groenten. Niet alleen in tomaat, maar ook bijvoorbeeld in broccoli en komkommer.”

Horti Academy

Het is belangrijk dat de tuinbouw de beschikking blijft houden over talent. Daarom deed de Greenport Horti Campus – dat het Innovatiepact van Greenport West-Holland uitvoert – een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Enkele dagen voor het Jaarevent werd bekend dat die bijdrage er inderdaad komt. Rick van Dam, bestuurslid van de Greenport, ambassadeur Kennis & Innovatie van Greenport West-Holland en voorzitter van de raad van bestuur van Lentiz, toonde zich verheugd.

Tijdens het Jaarevent werd bovendien de Horti Academy gelanceerd: een samenwerking van brancheorganisaties en onderwijsinstellingen die ondernemers helpt strategische bedrijfskeuzes te vertalen naar een beleid voor de ontwikkeling van hun medewerkers.

Hoge opkomst

Directeur Jolanda Heistek van Greenport West-Holland was zeer tevreden over het Jaarevent. “Ondanks het warme weer was de opkomst zeer hoog: het Rabotorium van het World Horti Center – gevestigd op een van de locaties van de Greenport Horti Campus – was volledig vol. Bezoekers reageerden zeer enthousiast: over het leerzame programma over de betekeniseconomie. En de boodschap van Kees Klomp was duidelijk: de tuinbouw heeft al veel waarde: we leveren bijvoorbeeld Gezondheid en Geluk. En door samenwerking kunnen we nóg meer betekenis toevoegen aan onze omgeving.”