Tropisch hout

Tropisch hout centraal op internationaal Houtforum

Op initiatief van het Fair&Precious-programma van de International Tropical Timber Technical Association (ATIBT), namen vertegenwoordigers van de tropische houtsector, ATIBT-leden en partners van 1 tot 3 juni deel aan het forum “Carrefour International du Bois” in Nantes (Frankrijk). Tijdens de bijeenkomst vonden er verscheidene conferenties, debatten en ontmoetingen plaats waarbij ATIBT opnieuw het vitale belang heeft benadrukt van duurzaam bosbeheer voor het behoud van de natuurlijke bossen van het Congobekken en het Amazonegebied. Deze bossen dienen zich verder te ontwikkelen, maar ook en vooral te worden beschermd dankzij certificering, zoals FSC of PEFC-PAFC. Door gecertificeerd tropisch hout in het middelpunt van dit strategische evenement te plaatsen, heeft ATIBT aandacht kunnen vragen voor producenten en verwerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van een grondstof die nog onvoldoende bekend is.

TERUGBLIK OP DE BIJEENKOMST: EEN STRATEGISCH EVENEMENT VOOR TROPISCH HOUT

Na een afwezigheid van 4 jaar vond de Carrefour International du Bois plaats van 1 tot 3 juni 2022 in het hart van de Franse stad Nantes. Dit was voor ATIBT, die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert, een gelegenheid om terug te blikken op haar verbintenissen, acties en doelstellingen. Het evenement was een gelegenheid om het belang van tropisch hout als uitzonderlijke houtsoort onder de aandacht te brengen en de aanwezigen eraan te herinneren dat duurzaam bosbeheer van essentieel belang is.

Volgens Benoît Jobbé-Duval, directeur-generaal van het ATIBT, “is gecertificeerd tropisch hout veel meer dan hout. Aangezien dit hout centraal staat bij de dagelijkse activiteiten van ATIBT, dient het ook centraal te staan in de strategische beschouwingen van dit internationale houtforum. Het is onze verantwoordelijkheid en onze dagelijkse missie om alle actoren en het grote publiek eraan te blijven herinneren dat dit hout, dat over veel kwaliteiten beschikt, nog steeds in groot gevaar is. De vernietiging van tropische wouden bedreigt ons allen, omdat zij van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van het klimaat. Wij zetten ons in voor het behoud van deze unieke grondstof en het is onze taak om FSC- en PEFC-PAFC-certificering te blijven promoten als de enige manier om dit kostbare hout te beschermen.” 

4 VROUWEN, 4 ORGANISATIES EN 1 GEMEENSCHAPPELIJKE AMBITIE: HET BEVORDEREN VAN DE HANDEL IN GECERTIFICEERD TROPISCH HOUT

Voor het eerst in de geschiedenis hebben vier vrouwen die vier verschillende internationale tropische houtorganisaties vertegenwoordigen, zich op het Carrefour International du Bois verenigd om met één stem het duurzame beheer van tropische bossen te bevorderen.

In aanwezigheid van Rosalie Matondo, Minister van Bosbouw van Congo, Sheam Satkuru, Uitvoerend directeur van de Internationale Organisatie voor Tropisch Hout (ITTO), Thaïs Linhares-Juvenal, Teamleider bosbeheer en -economie bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en Françoise Van de Ven, voorzitter van ATIBT, werd er stilgestaan bij de nauwe samenwerking tussen deze verschillende organisaties. De nieuwe FAO-campagne “duurzaam hout”, het besluit van de Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika (CEMAC) inzake de uitvoer van stamhout, de lokale markt voor duurzaam hout, het belang van vrouwen in de houtsector en de kwestie van de houtresiduen kwamen onder meer aan bod gedurende deze drie dagen.

“Ondanks deze positieve aspecten staan de productie en het verbruik van tropisch hout nog steeds laag op de internationale ontwikkelingsagenda, met name als gevolg van het voortbestaan van niet-duurzame praktijken. Bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer streven we alle vier hetzelfde doel na: samenkomen om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, om een positievere en meer verantwoordelijke houding aan te moedigen, om zo gecertificeerde waardeketens voor tropisch hout te ontwikkelen en te versterken,” verklaart Françoise Van de Ven, voorzitter van ATIBT.

Laten we niet vergeten dat hout, mits duurzaam beheerd, de enige natuurlijke grondstof is die oneindig hernieuwbaar is. Tropisch hout is van belang voor de plaatselijke bevolking, de biodiversiteit en voor de hele planeet. Het is de missie van ATIBT en van alle betrokkenen uit de sector, om gecertificeerd hout te promoten zodat deze schat voor toekomstige generaties behouden blijft.