Treeport plaatst Groeikracht-bord – We doen het gewoon groen!

Bij de ingang van vakbeurs GrootGroenPlus heeft Coöperatieve Vereniging Treeport (Treeport) een symbolisch bord geplaatst dat transparantie, samenwerking en het verhogen van het natuurlijk evenwicht benadrukt. Op donderdag 5 oktober zal dit bord symbolisch worden onthuld.

Doel van het bord is bedrijven positief in relatie tot hun omgeving te plaatsen. Op diverse locaties in Zundert zullen drie soortgelijke borden gepositioneerd worden en zal de term Groeikracht een bredere bekendheid krijgen.

Treeport en haar leden hechten veel waarde aan openheid en willen de gemeenschap graag laten zien wat hen bezighoudt. Het bord fungeert als een venster naar diverse activiteiten en harmonieus samengaan van bedrijven met hun omgeving.

De boomkwekerijsector is zich bewust van de waarde van duurzame groei en het belang hier zorgvuldig mee om te gaan. Het bord vestigt zo extra de aandacht op en rond bedrijven m.b.t. het verhogen van het natuurlijk evenwicht.  Voorbeelden hiervan zijn:

  • het zaaien van de juiste bloemenmengsels;
  • aanleg van natuurlijke groenstroken;
  • het bevorderen van nestgelegenheden waarbij de biodiversiteit extra gestimuleerd wordt;
  • het gebruik van chemievrije oplossingen o.a. door toepassing van biologische plantversterkers voor een natuurlijke gezonde teelt.

Treeport geeft hiermee duidelijk aan samenwerking en aandacht voor de omgeving als belangrijke pijlers te zien. Met de term Groeikracht wordt de urgentie in één pakkende term goed duidelijk.

De aangesloten leden streven naar een goede band met de gemeenschap en staan open voor overleg met de omwonenden. Groeikracht benadrukt het belang van deze samenwerking en toont betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

Meer informatie over de campagne en het werk dat Treeport verricht voor haar leden, is te vinden via de website www.treeport.eu, per e-mail via info@treeport.eu en telefonisch via 076-5995000