Treeport medewinnaar van de Aandeslag-Trofee!

Afgelopen jaren heeft ook Treeport zich ingespannen om van de Pilot Vitaal Buitengebied een succes te maken. Het is niet altijd een eenvoudig traject geweest, maar afgelopen zomer heeft het geleid tot de werkwijze Zundert Floreert. Daarin werken de drie overheden (provincie/waterschap/gemeente) samen om goede initatieven te begeleiden naar succes als regelgeving dat in eerste aanleg moeilijk maakt.

Die inspanning is niet onopgemerkt gebleven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een prijs uit (in de vorm van de Aandeslag-Trofee) voor alle plannen van overheden en samenwerkingsverbanden met een duidelijk probleemoplossend karakter. Na de nominatie waren we uitgenodigd om op dinsdag 10 januari aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Daar viel ons de eer te beurt om als prijswinnaar de trofee in ontvangst te mogen nemen! Minister De Jonge was daarbij aanwezig en deed de overhandiging.

Bij het fotomoment werd door ons aan hem het boek ‘Hoe houden we het leefbaar?’ overhandigd. In dat boek staan ook een aantal Treeportleden vermeld, met de inspanning die zij dagelijks plegen om onze Treeportregio een goede boomteeltregio te behouden. In het boek zat ook een brief aan de minister met daarin de uitnodiging om zelf een bezoek te brengen aan onze regio. Wordt wellicht vervolgd.

Op de voorgrond: Marien Provoost en Janneke van Bladel met de Aandeslag-Trofee 2022.
Van links naar rechts: Floor Naus, David Bömer, René Rijken, René Renne, Susan van Ostaayen, minister Hugo de Jonge.