Treeport actief en effectief in boomkwekerij in regio Zundert en omstreken

De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is voornamelijk actief in de groene regio Zundert (West-Brabant en Noorderkempen). Maar ook bedrijven van andere regio’s hebben zich bij Treeport aangesloten. De kern van de regio waarin Treeport actief is, is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij waar onder andere producenten van boomkwekerijproducten, machinebouwers, transporteurs en handelaren elkaar weten te vinden. Zij vormen dankzij hun geografische ligging, de omvang van de bedrijven en het complete sortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. Daarin vervult Treeport als organisatie een spilfunctie. De vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. Het resultaat van deze inspanningen is ook terug te vinden in de bedrijven van de leden. Inmiddels is Treeport namelijk uitgegroeid tot een vereniging met zeer actieve leden, werkgroepen, bestuurders, uitvoerend team én alliantiepartners.

Momenteel zijn zo’n 125 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie en kent Treeport 14 alliantiepartners. Samen maken ze West-Brabant – met Zundert als middelpunt – tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 10 actieve werkgroepen een enkele projectgroepen. Daarnaast is er op initiatief van Treeport de stichting VICOE opgezet, is men als collectief vertegenwoordigd in de stichting CEMP en beschikt ze over een drietal heuse jeugdige Greenfluencers. Bij de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2022 is de nieuwe visie aangenomen die de boomkwekerij in deze regio zal laten welvaren richting 2030. Kernpunten in deze visie zijn PR-soneel, Smart Farming, Duurzaamheid, Omgeving, Economie en Teelt.

  1. PR-soneel; In 2030 hebben Treeportleden een personeelsbestand dat bestaat uit voldoende, betrokken en goed gekwalificeerd personeel. De term PR-soneel staat voor de groep medewerkers die een positieve uitstraling geven over het werken in de boomteelt. Deze mensen zijn de ambassadeurs voor Treeport bedrijven.
  2. Digitalisering en Robotisering (Smart Farming); In 2030 heeft Treeport een goede (digitale) infrastructuur passend bij de Treeport bedrijvigheid en vormt Robotisering een wezenlijk onderdeel bij het invullen van het arbeidsvraagstuk.
  3. Plan Duurzaamheid; In 2030 heeft Treeport de relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ingepast in haar coöperatie.
  4. Plan Omgeving; In 2030 heeft Treeport de beschikking over voldoende goed water, goede biodiversiteit en gezond bodemleven.
  5. Plan Economie; In 2030 is economisch verantwoord ondernemen in de boomteelt aantrekkelijk en daarmee vanzelfsprekend.
  6. Plan Teelt; In 2030 heeft Treeport een gezonde boomteelt en daarmee producten.


Meer informatie op: www.treeport.eu