Toekomstige watervoorziening Greenport Boskoop

Afgelopen jaar (2021) is een onderzoek gedaan naar ondergrondse wateropslag en zuiveringstechnologie in Greenport Boskoop. Het onderzoek is uitgevoerd door Acacia Water in samenwerking met Greenport Boskoop, Kwekerij Roos, Broere Irrigatie en Bioclear Earth.

Schoon zoetwater ondergronds opslaan als er teveel beschikbaar is en weer oppompen als het nodig is voor teelten. De ondergrond van Greenport Boskoop, zo blijkt uit het onderzoek, is geschikt voor ondergrondse wateropslag. Voorwaarde is wel dat er schoon water in de bodem wordt ingebracht. Water van kassen is daarvoor geschikt, water van teeltvloeren moet eerst worden gezuiverd.

De ondergrondse wateropslag is kansrijk voor dit sierteeltgebied. Een goede kwaliteit gietwater en geen ruimteverlies van een bassins of silo.

Onlangs verscheen in de nieuwe oogst een artikel over dit onderzoek.

Wilt u meer informatie over dit onderzoeksproject? Neem dan contact met ons op via info@greenportboskoop.nl.

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door gemeente Alphen aan den Rijn, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland.