Agro Vertrouwensindex voortgezet door financiële bijdrage a.s.r. real estate

De Agro Vertrouwensindex uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) kan door de financiële bijdrage van a.s.r. real estate en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de komende vier jaar worden voortgezet. De WUR meet sinds 2013 het vertrouwen van agrarische ondernemers in Nederland en biedt daarmee een uniek langjarig inzicht in de ontwikkeling van het sentiment in de sector. Daarnaast worden vanaf dit jaar de resultaten van de Agro Vertrouwensindex voorzien van interpretaties van de sectoreconomen akkerbouw en melkveehouderij van de WUR. De resultaten en de interpretaties zullen elk kwartaal door a.s.r. real estate worden gepubliceerd. Begin maart volgt de eerste publicatie.

Dick van den Oever, managing director Landelijk Vastgoed: ‘a.s.r. real estate wil van waarde zijn voor zowel investeerders als agrarische ondernemers. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in de agrarische sector is van maatschappelijk belang en draagt bij aan transparantie in de sector. Daarnaast vinden we het, als beheerder van de grootste particuliere landbouwgrondportefeuille in Nederland, belangrijk om te weten welk sentiment er leeft onder klanten en potentiële klanten in de sector.’

Gerben Jukema, onderzoeker van WUR: ‘Door deze samenwerking kunnen we het vertrouwen van agrariërs blijven meten. Hierdoor is de continuïteit van deze unieke data-reeks over het sentiment van agrarische ondernemers gegarandeerd. En blijven deze resultaten met andere landen te vergelijken. Publieke partijen, waaronder a.s.r. real estate, zijn belangrijke partners die het mogelijk maken om meer en beter onderzoek te doen.’

Agro Vertrouwensindex
Wageningen University & Research (WUR) voert het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit. Via een enquête die viermaal per jaar wordt uitgezet meet de WUR het vertrouwen onder agrariërs in de sector. Naast het sentiment van de ondernemers vragen de onderzoekers naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten, productie, opbrengstprijs, omzet en winst.

De resultaten geven elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn.

Samenwerking a.s.r. real estate en Wageningen University & Research (WUR)
De WUR en a.s.r. real estate werken al langer samen. Zo voert de WUR op verzoek van a.s.r. real estate jaarlijks onderzoek naar diverse thema’s zoals de verdiencapaciteit van agrariërs, grondprijzen, pachtnormen en vele thematische onderzoeken die te lezen zijn op de website van a.s.r. real estate. De resultaten van de Agro Vertrouwensindex worden door de WUR ook gepubliceerd op www.agrimatie.nl.