Tips van de experts voor goed gietwater tijdens droogte

Goed gietwater is van groot belang voor te teelt. Maar door de huidige droogte raken bassins leeg en de kwaliteit van het oppervlaktewater neemt af. Wat dan te doen?

Met de tips van de teeltexperts bij Delphy kom je verder. Zo is het belangrijk in zijn algemeen wat natter te telen om ophoping van zouten in de pot te voorkomen en regelmatig te bemonsteren om inzicht te houden. Extra tips zijn te vinden in kennisdocumenten die Delphy afgelopen jaren in opdracht van projecten zoals ‘Boomkwekers Weten van Water’ en ‘Op Peil blijven’ heeft opgesteld.