Thema GrootGroenPlus 2022 ‘Gegrond’

De voorbereidingen van de vakbeurs, die van 5 tot en met 7 oktober 2022 in Zundert gehouden wordt, lopen op volle toeren. Een van de belangrijkste onderdelen van de vakbeurs is natuurlijk het thema. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Gegrond’, verwijzend naar onder meer het belang van een goede basis voor de producten én bedrijven in de branche. Het thema zal dit jaar op allerlei manieren verweven worden in de activiteiten die rondom de vakbeurs worden georganiseerd.

 

Veelzijdige insteek ‘Gegrond’

Het thema ‘Gegrond’ speelt in op actuele ontwikkelingen en is vanuit veel invalshoeken interessant voor de sector. Zo is de vakbeurs zelf goed gegrond in de sector; als ontmoetingsplek voor handelaars, kwekers en andere betrokkenen bij de sector kan de vakbeurs zelfs tot het fundament worden gerekend. Verder is het van essentieel belang dat de boomkwekerijsector gegrond is. Dat deze werkt op een solide fundering vanuit allerlei kanten, financieel, juridisch, economisch en ecologisch, vanuit eigen kracht.
De grond vormt bovendien de praktische basis voor alle teelten. Uit een levende, rijke en gezonde bodem is meer rendement te halen door kwekers, die op hun beurt vaak ook weer generaties lang gegrond zijn in de regio én op de grond die ze bezitten.

Standprijzen

Normaal gesproken vormt de uitwerking van het thema een beoordelingscriterium voor de drie standprijzen, namelijk de Jac Loddersprijs voor beste groene stand, de Jan van Dongenprijs voor beste niet-groene stand en de Zunderts Groen Imago Prijs voor de stand die Zundert het best op de kaart zet, die tijdens de beurs worden uitgereikt. Gezien het belang van een vitale bodem (pot of vollegrond), is dit jaar besloten om de uitwerking van het thema ‘Gegrond’ voor alle drie de prijzen voor 50 procent mee te laten wegen. Om in aanmerking te komen voor een prijs worden deelnemers in 2022 extra uitgedaagd om zich van hun creatieve kant te laten zien. Bodemgoeroe René Jochems van Groeibalans zal zich dit jaar bij de jury voegen, zodat hij vanuit zijn expertise advies kan geven aan de jury en de uitingen mede kan beoordelen, uiteraard is zijn stand uitgezonderd van deelname.

Persreis

Het thema Gegrond komt zeker naar voren tijdens de externe persreis. Bij één van de te bezoeken deelnemers krijgt de internationale pers een uitgebreide workshop over de bodem. Dit maakt dat de pers gerichter zal letten op de uitwerking van het thema in de stands om ook hierover te schrijven. Dit is belangrijk, omdat het thema ook diverse actuele ontwikkelingen raakt. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsvraagstukken, uitdagingen op het gebied van personeel en kostenstijgingen, of het thema ‘water’. Alles komt uiteindelijk weer terug op het belang van een gezonde bodem.

Nationale Boomfeestdag

Ook zal het thema Gegrond worden meegenomen in de beursactiviteit van het goede doel Stichting Boomfeestdag en heeft Stichting VICOE al aangegeven hieraan te willen bijdragen op het gebied van wormenhotels. Stichting Nationale Boomfeestdag is al jarenlang het goede doel van vakbeurs GrootGroenPlus. De stichting heeft als doel om kinderen van groep 6 meer inzicht, kennis en begrip voor bodem bij te brengen. Door het thema dit jaar in het programma te verweven, wordt ook hier duidelijk gemaakt wat het belang van een goede bodem is, dit is in 2022 extra belangrijk, omdat de Nationale Viering op 16 november in Zundert zal plaatsvinden.