THEGREENCITIES.EU – EXCURSIE LEIDEN

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier bijeenkomsten gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies. Ze gaan bij elkaar op bezoek ter inspiratie in het kader van groene, gezonde en leefbare steden.

Iedere gemeente staat voor de opgave om woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte te geven tegen beperkte budgetten. Bij deze bijeenkomsten delen gemeenten elkaars ervaringen. Het programma bestaat uit een gedeelte met lezingen met aansluitend een excursie.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 september in Leiden, locatie PLNT. Geïnteresseerden kunnen zich hier nu voor aanmelden. (Let op: er zijn slechts 35 plaatsen beschikbaar!)

SINGELPARK LEIDEN HET LANGSTE PARK VAN NEDERLAND
De gemeente Leiden reserveerde in 2013 ruim 14 miljoen euro voor de realisatie van het Singelpark, dat met ruim 6 kilometer lengte het ‘langste park van Nederland’ moet worden. Het Singelpark bestaat uit diverse oude en nieuwe parken. De groene route doorkruist daarnaast andere gebieden, zoals de campus van de Universiteit van Leiden en de Hortus Botanicus.

Het ontwerp werd gemaakt door de gemeente in samenspraak met de Vrienden van het Singelpark en burgers, met het beeldkwaliteitsplan als leidraad. In dat beeldkwaliteitsplan, dat LOLA Landschape Architects en Studio Karst in samenspraak met gemeente en Stichting Vrienden van het Singelpark maakten, werd in 2014 de visie op het vergroenen, versterken en verbinden van de Leidense waterstructuur uiteengezet. Tijdens de kennisbijeenkomst op 28 september kijken we terug op de afgelopen jaren alsmede naar de voortgang van het Singelpark.

De onderstaande onderwerpen staan centraal:

• Beeldkwaliteitsplan wordt gevormd door de ‘tien geboden’
• Ontwerp
• Samenwerking tussen gemeente en inwoners
• Proces
• Mee- en tegenvallers

Sprekers o.a.:

• Patricia Scholte, ontwerper openbare ruimte gemeente Leiden
• Frank Kalshoven, landschapsarchitect gemeente Leiden
• Peter Veenstra, LOLA landscape architects
• Michelle de Roo, namens Vrienden van het Singelpark

Excursie:
Tijdens een rondgang langs een deel van het Singelpark geven de sprekers op locatie een toelichting op bovenstaande onderwerpen.

Praktische informatie bijeenkomsten:
Locatie: PLNT, Langegracht 70 Leiden
13.00 uur inloop
13.30 uur start programma
16.30 uur afsluiting programma met een hapje en drankje

Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 35 deelnemers. De inhoud is het meest interessant voor beleidsambtenaren bij gemeentelijke en provinciale overheden. Deze bijeenkomsten worden gefinancierd met steun van de Europese Unie. Daarom zijn er aan de deelname geen kosten verbonden. Om de beschikbare plekken optimaal te benutten brengen we 99,- euro excl. btw in rekening bij afwezigheid zonder afmelding binnen 48 uur.