Teeltplanschade door overstroming? Meld het voor de TTU 

De tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden Maas juli 2021 (TTU) is een aanvullende regeling op de waterschaderegeling WTS juli 2021 (WTS). Voor de TTU moet de schade apart gemeld worden. Dat kan tot en met 31 maart 2022.

Bent u een landbouwer in de uiterwaarden van de bedijkte Maas? En had u schade aan uw gewassen als gevolg van overstroming door het hoogwater van juli 2021? Dan kunt u een schademelding doen voor de TTU. Deze regeling geeft een eenmalige tegemoetkoming voor teeltplanschade. U kunt uw teeltplanschade melden vanaf 28 februari tot en met 31 maart.

Waterschade apart melden voor TTU

Eerder was de WTS geopend. Ook voor die regeling kon de waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant van juli 2021 gemeld worden. Dat kon tot en met 15 december 2021. De TTU is een aanvullende regeling op de WTS. Had u voor de WTS een schademelding gedaan? Dan wil dat niet zeggen dat die schade voor de TTU gemeld is. Om in aanmerking te komen voor de TTU moet u dus de waterschade nog apart melden. 

Meld uw schade voor de TTU   

Zie ook: