Technologie is de sleutel tot het oplossen van het stikstofprobleem

‘Halvering van de veestapel’, een oproep die we vandaag de dag vaak horen uit politiek Den Haag als het gaat om het oplossen van de stikstofcrisis. Daarbij wordt al snel voorbij gegaan aan het effect dat nieuwe technologie kan hebben op de daling van stikstofemissies. De inzet op stikstoftechnologie levert ons naast een maatschappelijke oplossing, ook nog eens een hoger economisch rendement op. Een win-win dus!

Werkbezoek CDA

FME organiseerde op 30 augustus een werkbezoek rondom dit thema voor CDA-voorzitter Marnix van Rij, CDA-Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontenbal en CDA-gedeputeerde Meindert Stolk bij FME-lid Lely Industries. Op de gloednieuwe Lely Campus in Maasluis werd de CDA-delegatie door André van Troost, CEO van Lely Industries, bijgepraat over de laatste stikstofinnovatie van Lely Industries, namelijk de ‘Lely Sphere’. De Lely Sphere scheidt urine en mest op de stalvloer, zuigt de ammoniakgassen af onder de vloer in de kelder en zet deze gassen vervolgens om in vloeibare kunstmestvervanger. Het resultaat: de melkveehouder kan zijn gewassen via precisiebemesting beter laten groeien, terwijl 70% stikstofreductie in de stal is gerealiseerd. Niet alleen zorgen stikstofinnovaties – zoals de Lely Sphere – voor bescherming van onze natuur maar ook voor versterking van onze Nederlandse economie. Nader onderzoek van Lely heeft namelijk uitgewezen dat wanneer één euro belastinggeld wordt geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen, dit uiteindelijk 7,5 keer meer oplevert dan wanneer deze euro belastinggeld als subsidie wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen. Voor hetzelfde geld is dus veel meer resultaat in stikstofreductie te bereiken als we kiezen voor innovatie en technische oplossingen.

120 stikstoftechnologieën in kaart

En die technologische oplossingen zijn volop aanwezig. FME heeft reeds meer dan 120 stikstoftechnologieën in kaart gebracht die kunnen zorgen voor een grootschalige reductie van stikstof. Drie van deze technologieën kwamen, naast de Lely Sphere, aan bod tijdens het werkbezoek. Zo praatte Paul Leenders, CEO van Vitalfluid, de CDA-delegatie bij over de ontwikkeling van ‘plasma-geactiveerd water’. Plasmawater is een natuurlijk proces waarbij stikstof wordt afgevangen en wordt omgezet in nitraat om vervolgens te gebruiken als duurzame vloeibare meststof. Vervolgens lichtte Victor van Wagenberg van Vencomatic de ECO Unit toe. Dit verwarmingssysteem kan via de passage van de ventilatielucht ammoniak opgevangen in het condens-/koelwater. Niet alleen zorgt dit voor verbetering van het stalklimaat, maar ook resulteert dit in een ammoniakreductie van 80%. Als laatste sprak Henk Hanskamp, CEO van Hanskamp, de CDA-delegatie toe. Hanskamp is onder andere de uitvinder van het Cow-toilet. Deze innovatie zorgt ervoor dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt en niet bij de vaste mest terecht komt waardoor er aanzienlijk minder ammoniak wordt gevormd. 

Oplossing van het stikstofprobleem

Het halveren van de veestapel, halveert ook de kansen van dit soort innovaties. Dit terwijl technologie bijdraagt aan de oplossing van het stikstofprobleem, boeren weer perspectief geeft om hun activiteiten door te zetten en de Nederlandse maakindustrie de kans geeft om haar innovatiekracht ten volle in te zetten om daarmee nieuwe Nederlandse exportproducten te ontwikkelen. De boodschap van FME luidt daarom: niet halveren, maar innoveren. Voorstellen om stikstofinnovaties een voorname plek te geven in de stikstofaanpak, heeft FME opgesteld in de position paper ‘Verduurzaming Nederlandse Agri & Food sector’. Deze position paper is door FME-voorzitter Theo Henrar aan CDA-voorzitter Marnix van Rij overhandigd met het oog op de formatieonderhandelingen.